رک شبکه سها
رک دیواری/رک ایستاده
رک سها
رک مانیتورینگ/رک فریم باز/کیس رکموت
رک outdoor
رک دکلی/رک زمینی/رک کافو
کابینت باتری
جعبه باتری/رکمونت باتری/کمدباتری

کابینت باتری

 

🔷 کابینت باتری مدل A : 

 

 

🔷 کابینت باتری مدل C : 

 

 

✔️ زمان تحویل : رنگ مشکی 1 روزکاری و رنگ کرم 15 روزکاری 

Designed By Sohaa